Курс за придобиване на правоспособност за ватмани – кат. “ Т тм “

Сряда, 02 Март 2011 07:30
Печат
               "СТОЛИЧЕН    ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД

               СЪОБЩАВА,  че  на  14.03.2011г.  ( понеделник ) от  08.15 часа  в  канцеларията  на  инж.  Иво  Василев -  зам.  директор  по  ЕВ  ще  се  проведе  събеседване  с  кандидатите  за  участие  в  курс  за  придобиване  на  правоспособност  за  ватмани – кат.  “ Т тм “

               Одобрените  (  12  бр.   )  кандидати  ще  бъдат  насочени  за  психологическо  изследване . Те  следва  да  отговарят  на  следните  условия :

               1. Възраст  от  21  до  49  години.
               2. Образование  -  средно  техническо  ( минимум ).
               3. Физически  и  психически  здрави.
               4. Неосъждани.
               5. На  притежаващите  свидетелства  за  управление  на  МПС  да  не са  отнети  повече  от  6  точки  и  да  нямат  регистрация  на  положителни  проби  за  алкохол  в  КАТ.

               На  14.03.2011г.   на  събеседването  кандидатите  да  носят  със  себе  си:

               -  лична  карта ;
               -  диплома  за  средно  техническо  образование;

               Курсът  ще  започне  на  16.05.2011г.  и  ще  струва  600  лв., които  могат  да  бъдат  платени  на  две  равни  вноски.  Първата   се  внася  на  20.05.2011г.  в  деня  на  откриване  на  курса,  а  втората  през  м. юли 2011г.