"Столичен електротранспорт" ЕАД и Столична община спечелиха двете арбитражни дела срещу чешката фирма INEKON GROUP а.s.

Monday, 21 November 2011 12:36
Print
There are no translations available.

"Столичен електротранспорт" ЕАД  и Столична община спечелиха двете арбитражни дела срещу чешката фирма INEKON GROUP а.s.


    "Столичен електротранспорт" ЕАД и Столична община спечелиха двете арбитражни дела срещу чешката фирма "Инекон". Едното от делата се водеше в Прага, а другото в София.
По делото между общината и "Инекон" след арбитражната процедура общината ще получи над 1,36 млн. евро за предявените претенции към чешката компания (включващи обезщетение за забава; обезщетение за нарушаване на гаранционна отговорност; административни разноски за арбитражното производство и възнаграждение за арбитрите ). По второто дело между общинското дружество и "Инекон" арбитражът е отхвърлил допълнителните претенции към софийското дружество за близо 24 млн. лв.
Делото между "Инекон" и "Столичен електротранспорт" ЕАД  започна преди повече от година в арбитражния съд в Прага, а Столичната община заведе дело срещу "Инекон", което се гледа в София. Общината и "Столичен електротранспорт" са били представлявани от адвокатска  кантора - "Петерка и партньори".
Причината за делата беше договорът, сключен между Столичната община и чешката компания през 2006 година. С него дружеството е поело ангажимент да реновира 18 трамвайни мотриси, като това е трябвало да стане за 30 месеца. В края на този период беше готов само един трамвай, като тогава от "Инекон" поискаха удължаване на срока за ремонтите.
     Претенциите на общината бяха към забавянето на срока за изпълнение и към качеството.
„Инекон“ претендираше да им се заплати по 1,36 млн. евро без ДДС на трамвай вместо предвидените в договоро по 670 хиляди евро на трамвай. Според чешката компания причината за оскъпяването на ремонтите е забавянето им от общинското дружество "Трамкар", където са извършвани част от тях. След като „Трамкар“ се вля в "Столичен електротранспорт",  искът беше предявен към общинското дружество.
    Съгласно решението на арбитрите всички искове на "Инекон" са отхвърлени, както и всички разноски по делото следва да бъдат поети от чешката фирма "Инекон"- съответно чешкото дружество е задължено да възтанови на общинското дружество "Столичен електротранспорт"ЕАД сумата от 220 000,00 щ.д, платена като аванс за разноските от "Столичен електротранспорт"ЕАД.Чешката фирма "Инекон" е задължена да плати сумата от 135,347.94 евро за адвокатски хонорари и разноски.