Открита процедура за доставка на 50 броя нови нископодови тролейбуси - отваряне на цени

Понеделник, 09 Юли 2012 08:18
Печат

Открита процедура за закупуване на 50 броя нови нископодови тролейбуси - Отваряне на Цени