Открита процедура за доставка на 50 броя нови нископодови тролейбуси - отваряне на цени

Monday, 09 July 2012 08:18
Print
There are no translations available.

Открита процедура за закупуване на 50 броя нови нископодови тролейбуси - Отваряне на Цени