“Ремонт на покриви в поделение Трамкар”

Последни покани
Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
обявява  нов конкурс, чрез покана за:

 "Ремонт на покриви в поделение „Трамкар

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (204 КB).

 

 

Отговор на въпрос:

Изтегли документацията в RAR формат

отговор в RAR формат (114 КB).

 

 

Протокол от комисия:

Изтегли документацията в RAR формат

протокол от работа на комисия  в RAR формат (114 КB).

 

 

 Сключен договор 99/23.09.2014г., за изпълнение:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Договори в RAR формат (769 КB).

 

 

 

 Плащания по сключения договор:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 в RAR формат (26 КB).

 

 

 

Междинни плащания по договор №99/23.09.2014г.//к.08.04.2015г.//:

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (200 КB).

 

 

Междинни плащания по договор №99/23.09.2014г.//к.05.05.2015г.//:

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (265 КB).

 

 

 

Междинни плащания по договор №99/23.09.2014г.//к.04.06.2015г.//:

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (168 КB).

 

 

Междинни плащания по договор №99/23.09.2014г.//к.17.07.2015г.//:

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (31 КB).

 

 

Междинни плащания по договор №99/23.09.2014г.//к.17.08.2015г.//:

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (268 КB).

 

 

Междинни и окончателни плащания по договор №99/23.09.2014г.//к.18.09.2015г.//:

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (307 КB).