ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД

Tuesday, 25 November 2014 09:42
Print
There are no translations available.

Изтегли текста на наредбата...ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД - 15 653 КB - PDF