Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в "Столичен електротранспорт" ЕАД

Wednesday, 11 October 2017 13:14
Print
There are no translations available.

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД  -- 9322КБ - PDF - (к. 2017г.)