Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в "Столичен електротранспорт" ЕАД

Понеделник, 08 Февруари 2021 00:00
Печат


Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД  -- 225 КБ - PDF - (к. 2021г.)