Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в "Столичен електротранспорт" ЕАД

Monday, 08 February 2021 00:00
Print
There are no translations available.


Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД  -- 225 КБ - PDF - (к. 2021г.)