Примерен профил на купувача

Monday, 24 November 2014 13:26
Print
There are no translations available.

Изтегли текста на наредбата...Примерна бланка за обществена поръчка - по образеца на министерството на финансиите.
Вътрешни връзки в PDF за специфияни документи.