“Доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния пазар”

Понеделник, 08 Юли 2013 00:00
Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“Доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния пазар”


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (533 KB).