“Доставка на автокран, влекач и товарен автомобил - самосвал”

Петък, 16 Май 2014 00:00
Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД, под. "Трансенерго и РП"  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

 “Доставка на автокран, влекач и товарен автомобил - самосвал”

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (531 КB).

 


 

Предварително изчисление на показателите за оценка, без цената /к.01.06.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (7,33 КB).

 

 

 

Отваряне на цената /к.01.06.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (116 КB).

 

 

 

Протоколи от заседание на комисията /к.17.06.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (82,8 КB).

 

 

 

Решение за класиране /к.17.06.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (9,30 КB).

 


Договор №146/16.09.15г. за изпълнение /к.30.09.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (931 КB).

 

 Договор №191 и договор №192 /12.11.15г. за изпълнение /к.23.11.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (11 МB).

 

 Окончателно плащане по договор №146/16.09.15г. /к.20.01.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


JPG формат (210 КB).