Доставка на контактни пластини - Аg за контактите от електрооборудването на трамваи и тролейбуси

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
обявява  нов конкурс, чрез покана за:

„Доставка на контактни пластини - Аg за контактите от
електрооборудването на трамваи и тролейбуси”

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (2,25 MB).

 

 Протокол от работата на комисията:

Изтегли документацията в RAR формат

Протокол в RAR формат (1,46 МB).

 

 

 Сключен договор №119/17.10.2014г.за изпълнение:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Договори в RAR формат (7,69 КB).

 

 

 Междинно плащане по договор №119/17.10.2014г.//к.18.02.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 RAR формат (256 КB).

 

 

 Междинно плащане по договор №119/17.10.2014г.//к.14.05.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 RAR формат (299 КB).

 

 

 Междинно плащане по договор №119/17.10.2014г.//к.19.06.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 RAR формат (280 КB).

 

 

 

 Междинно плащане по договор №119/17.10.2014г.//к.17.07.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 RAR формат (25,2 КB).

 

 

 Междинно плащане по договор №119/17.10.2014г.//к.18.09.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 RAR формат (274 КB).

 

 

 Междинно плащане по договор №119/17.10.2014г.//к.20.10.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 RAR формат (190 КB).

 

 

Useful links