Добре дошли!

Трамвайното и тролейбусното движение в столицата се осъществява от "Столичен електротранспорт" ЕАД. Компанията е общинско еднолично акционерно дружество, което се управлява от Изпълнителен директор инж. Евгений Ганчев.

Добре дошли в началната страница на Столичен електротранспорт ЕАД!Идеята за използване на електрическата енергия за транспортни цели е възникнала още през 1834 г. Електротранспортът е икономичен, удобен за градска среда и е съобразен с принципите за опазване на околната среда.

Като основен транспортен оператор на Столицата, през 2009 г. "Столичен електротранспорт" ЕАД е превозил над 188 мил. пътници.

Към 01.04.2010 г. всеки ден 161 трамвая и 90 тролейбуса са разпределени по 15 трамвайни и 9 тролейбусни линии. За 2009 г. по отчет са изминати 17 236 830  километра, свързвайки отделните райони на Столицата.

Електрозахранването на електрическия транспорт в гр. София се осъществява от 24 бр. ТИС с обща инсталирана мощност над 125950 kW с над 73 бр. токоизправителни агрегати и над 440 изводни полета. Контактната мрежа е над 263 км трамвайна и 257 км тролейбусна, а кабелната над 740 км.

 


Полезни връзки