“Доставка на технически газове”

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД, под.Трамкар
обявява  нов конкурс, чрез покана за:

“Доставка на технически газове”

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (284 КB).

 

 

 Протокол от заседание на комисията /к.13.08.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (3,90 МB).

 

 

 Договор 10-Тк/24.08.2015г. за изпълнение /к.25.08.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (1,18 МB).

 

 

 Договор 11-Тк/02.09.2015г. за изпълнение /к.08.09.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (2,15 МB).

 

 

 Договор 16Тк/15.10.15г.,  за изпълнение /к.16.10.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (2,78 МB).

 

 Окончателно плащане по договор 10-Тк/24.08.2015г.  /к.20.10.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (197 КB).

 

 

 Окончателно плащане по договор 11-Тк/02.09.2015г.  /к.20.11.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (208 КB).

 

 Окончателно плащане по договор 16-Тк/15.10.2015г.  /к.20.11.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (210 КB).

 

 

 Окончателни  плащания по договор 10-Тк/24.08.2015г. и договор 16-Тк/15.10.2015г.  /к.20.01.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (361 КB).

 

 

 

Useful links