Home | Public Orders | “Доставка на контактни сребърни пластини - Ag, за електрооборудване на трамваи и тролейбуси”

“Доставка на контактни сребърни пластини - Ag, за електрооборудване на трамваи и тролейбуси”

E-mail Print
There are no translations available.


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“Доставка на контактни сребърни пластини - Ag, за електрооборудване на трамваи и тролейбуси”


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (2,41 МB).

 

 

Съобщения до вестници и медии за откриване на поръчката:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (151 КB).

 

 

Протокол 1 от заседание на комисията:/к. 11.01.2016г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (1,81 MB).

 

 

Оценяване на участниците,  без цени  /к.26.02.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (4 КВ).

 

Отваряне на цените /к.26.02.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (115 КВ).

 

 

Протоколи от заседания на комисията /к. 21.03.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (3,96 МВ).

 

Решение за класиране  /к. 21.03.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (796 КВ).

 

 

Решение за прекратяване на поръчката  /к. 24.10.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (543 КВ).

 

 

 


 

 


Useful links