Home | Public Orders | "Доставка на 20 броя употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435 mm"

"Доставка на 20 броя употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435 mm"

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез договаряне без обявление за:

             

"Доставка на 20 броя употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435 mm"


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (1,16 МB).

 

 

Съобщения до вестници и медии за откриване на поръчката:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (
1,16 МB).

 

Протоколи от заседания на комисията /качено 12.02.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (607 КВ).

 

Решение за класиране  /качено 12.02.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (121КВ).

 

 

Договор №53/28.04.16г., за изпълнение на поръчката  /к. 19.05.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,75 МВ).

 

 


Useful links