Home | Public Orders | “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”

“Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

             

“Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (730 КB).

 

 

Съобщения до вестници и медии за откриване на поръчката:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (135 КB).

 

Отговор 1 (качено 08.02.2016г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (132 КB).

 

Отговор 2 (качено 08.02.2016г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (122 КB).

 

Отговор 3 (качено 11.02.2016г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (125 КB).

 

 

Отговор 4 (к. 15.02.2016г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (115 КB).

 

 

Отговор 5 (к. 29.02.2016г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (121 КB).

 

 Протокол 1 от заседание на комисията:/к. 09.05.2016г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (3,86 MB).

 

 

 Оценяване на участниците,  без цени  /к.09.05.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (16 КВ).

 

Отваряне на цените /к.09.05.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (115 КВ).

 

 

Протоколи 1, 2, 3, 4  от заседания на комисията /к. 18.05.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (12,80 МВ).

 

Решение за класиране  /к. 18.05.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (557 КВ).

 

 

Решение за прекратяване на обособена позиция 7  /к. 06.06.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (322 КВ).

 

 

 Договори: №66-75/02.06.2016г.,  за изпълнение /к.16.06.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (5,56 МB).

 

 

Решение за прекратяване на обособена позиция 9  /к. 26.09.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (380 КВ).

 

 

 Обявление за изпълнена поръчка: /к. 15.10.2018г./

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (455 КВ).

 

 

 Обявление за изпълнена поръчка: /к. 15.10.2018г./

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (483 КВ).

 

 

 Обявление за изпълнена поръчка: /к. 25.10.2018г./

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (481 КВ).

 

 

 Обявление за изпълнена поръчка: /к. 11.12.2018г./

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (965 КВ).

 

 

 Обявление за изпълнена поръчка: /к. 13.12.2018г./

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (962 КВ).
 


Useful links