Home | Public Orders | “Доставка на бронзови и алуминиеви отливки и клеми за контактно-кабелна мрежа”

“Доставка на бронзови и алуминиеви отливки и клеми за контактно-кабелна мрежа”

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  под.''Трансенерго и РП''
обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

 “Доставка на бронзови и алуминиеви отливки и клеми за контактно-кабелна мрежа”


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (518 КB).

 

 

Съобщения до вестници и медии за откриване на поръчката:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (136 КB).

 

 Протокол 1 от заседание на комисията:/к. 14.07.2016г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (3,00 MB).

 

 Оценяване на участниците,  без цени  /к.01.08.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (10 КВ).

 

Отваряне на цените /к.01.08.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (188 КВ).

 

 

Протоколи 1, 2, 3,  от заседания на комисията /к. 10.08.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (9,37 МВ).

 

 

Решение за класиране  /к. 10.08.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (600 КВ).

 

 

 Договор №141/29.08.16г.за изпълнение на поръчката: /к. 09.09.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (9,33 МВ).

 

 

 Обявление за изпълнена поръчка: /к. 28.11.2019г./

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (374 КВ).

 

 

 


Useful links