Home | Public Orders | “Доставка на автомобилни гуми”

“Доставка на автомобилни гуми”

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
  обявява
 oбществена поръчка, чрез публично състезание за:

                 “Доставка на автомобилни гуми” 

 


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (428 КB).

 

 

Отваряне на цени (к. 02.06.2017г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Отваряне на цени (55 KB)

 

 

Протоколи от заседания на комисията /к. 16.06.2017г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (2,25 МВ).

 

 

Решение за класиране  /к. 16.06.2017г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (136 КВ).

 

 

Договор  №СЕ-88/23.06.17г., за изпълнение на поръчката  /к. 17.07.2017г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,64 МВ).

 

 

 Обявление за възложена поръчката:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (207 КВ).

 

 Обявление за изпълнена поръчка: /к. 09.12.2019г./

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (410 КВ).

 

 

 

 

 

 

 


Useful links