Home | Public Orders | “ДОСТАВКА НА 13 БРОЯ НОВИ НИСКОПОДОВИ СЪЧЛЕНЕНИ ТРАМВАИ ЗА МЕЖДУРЕЛСИЕ 1009 mm”

“ДОСТАВКА НА 13 БРОЯ НОВИ НИСКОПОДОВИ СЪЧЛЕНЕНИ ТРАМВАИ ЗА МЕЖДУРЕЛСИЕ 1009 mm”

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“ДОСТАВКА НА 13 БРОЯ НОВИ НИСКОПОДОВИ СЪЧЛЕНЕНИ ТРАМВАИ ЗА МЕЖДУРЕЛСИЕ 1009 mm”

 
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (1,11 MB).

 

 

 Решение за извършена промяна /к. 06.02.2017г./:

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (178 КВ).

 

 

Отговор 1 на постъпило запитване (качено 24.02.2017г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (1,65 MB).

 

 

Приложение: профил на трасето

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (9,62 КB).

 

 

Отговор 2 на постъпило запитване (качено 06.03.2017г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (976 KB).

 

Отговор 3 на постъпило запитване (качено 06.03.2017г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (172 KB).

 

 

Отговор 4 на постъпило запитване (качено 10.03.2017г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (530 KB).

 

 

Отговор 5 на постъпило запитване (качено 10.03.2017г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (11 МB).

 

 

Отговор 6 на постъпило запитване (качено 10.03.2017г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (177 KB).

 

 Протокол 1 от заседание на комисията:/к. 29.05.2017г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (2,03 MB).

 

Oтваряне на цени :/к. 15.09.2017г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (100 КB).

 

 

Протоколи 1, 2, 3, и доклад от заседания на комисията /к. 12.10.2017г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,53 МВ).

 

 

Решение за класиране  /к. 12.10.2017г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (154 KВ).

 

      На основание чл. 200, ал. 1 от ЗОП  в Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство по преписка № K3K-926/25.10.2017 г. във връзка с постъпила жалба от „Железопътни превозни средства ПЕСА БИДГОШЧ" АД, срещу Решение № 22, т.1/10.10.2017 г. на Изпълнителния директор на „Столичен Електротранспорт" ЕАД, за определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 13 броя нови иископодови съчленени трамваи за междурелсие 1009 mm".

 

 

Протокол 4, и доклад от заседания на комисията, след решение на ВАС /к. 06.08.2018г./:

 

 Протокол 4Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (571 КВ).

 

 

 ДокладИзтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,60 МВ).

 

 

Решение за класиране,  след решение на ВАС /к. 06.08.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (337 KВ).

 

 

 

Договор:  №СЕ-11/29.01.19г.,  за изпълнение на поръчката  /к. 18.02.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (7,44 MВ).

 

 

Обявление за възложена поръчка: /к. 18.02.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (203 КВ).

 

Допълнително споразумение от 10.07.2019г. по договор СВ-11 от 29.01.2019г. /к. 15.07.2019г./:

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (504 КВ).

 

 

 


Useful links