Home | Public Orders | "Доставка на специални масла и греси"

"Доставка на специални масла и греси"

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
  обявява
 oбществена поръчка, чрез публично състезание за:

                "Доставка на специални масла и греси"


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (487 КB).

 

 

Отговор 1 на постъпило запитване (качено 19.04.2017г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (993 КB).

 

 

Отваряне на цени (к. 10.07.2017г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Отваряне на цени (55 KB)

 

 

 

Протоколи 1, 2, 3, 4, 5 и обобщен протокол  от заседания на комисията /к. 14.08.2017г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (5,15 МВ).

 

 

Решение за класиране  /к. 14.08.2017г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (268 KВ).

 

 

Договор №СЕ-129/08.09.17год.; договор  №СЕ-131/13.09.17г.; договор  №СЕ-134/20.09.17г.;/к. 25.09.2017г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,62 MВ).

 

 

Обявление за възложена поръчката:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (287 КВ).

 

 

 


Useful links