Обновяване на трамвайния парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД

E-mail Print
There are no translations available.

Със свое решение № 523 от 20.07.2017 г.  Столичен общински съвет предостави капиталов трансфер от Специализирания общински приватизационен фонд, направление „Инвестиции и придобиване на ДМА” на „Столичен електротранспорт” ЕАД в размер до 400 000 лв. (четиристотин хиляди) лева с ДДС за закупуване и доставка на 10 броя употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435 mm за нуждите на „Столичен електротранспорт” ЕАД. В изпълнение на решението Дружеството сключи договор с Dopravni podnik hl.m. Prahy и доставката на мотрисите се извърши през втората половина на 2017 г.  Общата цена за 10 бр. трамваи и транспорта им до град София възлиза на 5 290 000 чешки крони (около 390 000 лева) без ДДС.
С доставката на тези превозни средства се постига частично обновяване на трамвайния парк чрез замяна на старите мотриси и ремаркета от тип “Дюваг”, които са произведени в периода 1957 г. - 1962г., а са въведени в експлоатация у нас през 1995 г. (някои с пробег над 1 млн. км) като значително се повиши комфорта на пътниците.

Трамваите са доставени и пуснати в експлотация през  м. ноември 2017 г.
 

 

Useful links