Home | Public Orders | “Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и доставка на дизелово гориво за отопление на сгради"

“Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и доставка на дизелово гориво за отопление на сгради"

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД, под.''Трансенерго и РП''
  обявява
пряко договаряне (борсова сделка) за :


“Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и доставка на дизелово гориво за отопление на сгради"

 
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (567 KB).

 

 

Договори: № 040 от 07.11.2018г. и № 041 от 02.11.2018г. за изпълнение на поръчката (к.03.12.2018г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (3082 KB).

 

 

Обявление за възложена поръчка (к.03.12.2018г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (3082 KB). Обявление за изпълнена поръчка: /к. 28.11.2019г./

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (341 КВ).

 

 

 Обявление за изпълнена поръчка: /к. 09.12.2019г./

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (395 КВ).

 

 

 


Useful links