Home | Public Orders | “Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”

“Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  под. ''Трансенерго и РП'',
 обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (774 KB).

 

 

Отговор 1 на постъпило запитване (к. 16.11.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (551 KB).

 

 

Отговор 2 на постъпило запитване (к. 23.11.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (204 KB).

 

 

 

Решение за одобряване на обявление  (к.26.11.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (531 KB).

 

 

 

Отговор 3 на постъпило запитване (к. 30.11.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (302 KB).

 

 

 

Отговор 4 на постъпило запитване (к. 11.12.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (155 KB).

 

 

 

Съобщение за отваряне на цени (к. 24.01.2019г.)

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (190 КB).

 

 

 

Протоколи 1, 2, 3  и доклад от заседанията на комисията  (к. 08.02.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи (12,4  MB)

 

 

 

Решение за класиране  (к. 08.02.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (601 КB)

 

 

 

Договори:  №СЕ-ТЕ-ОП-1/21.03.19г.,СЕ-ТЕ-ОП-2/21.03.19г. за изпълнение на поръчката  /к. 17.04.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (12,9 МВ).

 

 

Обявление за възложена поръчката: /к. 17.04.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (223 КВ).

 

 

 

 


Useful links