Home | Public Orders | “Доставка и пусково-наладъчни работи на стационарна електронна инсталация за смазване на релси - 4 броя ”

“Доставка и пусково-наладъчни работи на стационарна електронна инсталация за смазване на релси - 4 броя ”

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
  обявява  oбществена поръчка, чрез публично състезание за:

“Доставка и пусково-наладъчни работи на стационарна електронна инсталация за смазване на релси - 4 броя ”

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (1.05 MB).

 

 

Отговор 1 на постъпило запитване (к. 08.03.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (499 KB).

 

 

Протокол 1 от заседаниe на комисията  (к. 18.03.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протокол (298 KB)

 

 

 

Съобщение за отваряне на цени (к. 08.04.2019г.)

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (52 КB).

 

 

 

 Протоколи 1, 2, 3, и обобщен протокол от заседанията на комисията  (к. 25.04.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи (5,30 MB)

 

 

Решение за класиране  (к. 25.04.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (493 КB)

 

 

 

Договор: № CE-ТЕ-ОП-4 от 20.04.2019г., за изпълнение на поръчката (к.10.06.2019г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,84 МB).

 

 

Обявление за възложена поръчка (к.10.06.2019г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (194 KB).

 

 

Обявление за  приключване на договор за обществена поръчка (к.30.10.2019г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (388 KB).

 

 

 


Useful links