Home | Category Blog | Чисто нови нископодови трамваи тръгват по линия №18

Чисто нови нископодови трамваи тръгват по линия №18

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Проект „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за релсов транспорт – трамвайни мотриси"

В изпълнение на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.004-0004-C01 / 09.10.2019г., сключен между Министерство на околната среда и водите и Столична общинаЧисто нови нископодови трамваи  тръгват по линия №18

Общо 29 нови нископодови трамвая ще пристигнат в София през 2023 г.
Те се доставят по проект „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за релсов транспорт – трамвайни мотриси", финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.".
"Столичен електротранспорт" ЕАД сключи два договора с "Железопътни превозни средства ПЕСА Бидгошч" АД за доставката на общо 29 нископодови съчленени трамвая срещу 97,4 млн. лв.
Първите нови трамваи вече са в София предсрочно, а до средата на годината се очаква да бъдат доставени всичките договорени мотриси. Предвижда се те да се движат по линии 4, 5 и 18.
Новите трамвайни мотриси ще бъдат въведени в редовна експлоатация поетапно: първо по линия №18 - на мястото на 13-те трамвая, закупени по проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза ІІ”, които временно се движеха по тази трамвайна линия до завършване реконструкцията на релсовия път по бул. „Цар Борис III“, а след това - по линия №4 и частично ще обслужват трамвайна линия №5.
Трамваите са с дължина 30 м и отговарят на всички съвременни технически изисквания - нископодови, с климатик, платформа за качване, специални места за майки с колички и трудноподвижни хора и видеонаблюдение.
Предвижда се с доставката на новите превозни средства да се постигне подобряване на качеството на атмосферния въздух, достъпността и комфорта на пътниците, както и намаляване на разходите за експлоатация на подвижния състав.
 

Useful links