Home | Competitions | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

E-mail Print
There are no translations available.

“Столичен електротранспорт” ЕАД   
ОБЯВЯВА
                            Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
  на :
 
     Конкурс № 14

Авто-мото център, състоящ се от три клетки, офис и санитарен възел, захранен с ток и промишлена вода, с обща площ 223 кв.м., находящ се на ул.”Подп.Калитин”

    Първоначална месечна наемна цена: 870.00(осемстотин и седемдесет ) лв. без вкл.ДДС.;

    Депозит за участие : 870.00(осемстотин и седемдесет ) лв.


    Конкурс № 15

Павилион метален с обща площ от 25 кв.м., включващ две помещения, захранен с ток и вода, находящ се в двора на трамвайно депо “Банишора”

    Първоначална месечна наемна цена: 140.00( сто и четиридесет ) лв. без вкл.ДДС.;

    Депозит за участие : 140.00( сто и четиридесет ) лв.


    Конкурс № 16

Част от сграда едноетажна, представляваща помещение с обща площ от 23 кв.м., захранена с ток и вода, находяща се на ул.”Пушкин”№1 – кв.Павлово

    Първоначална месечна наемна цена: 140.00( сто и четиридесет ) лв. без вкл.ДДС.;

    Депозит за участие : 140.00( сто и четиридесет ) лв.


    Конкурс № 17

Павилион тип шестограми, с обща площ от 28 кв.м., санитарен възел, находящ се в трамвайното ухо на спирка “Бъкстон”,

    Първоначална месечна наемна цена: 280.00( двеста и осемдесет ) лв. без вкл.ДДС.;

    Депозит за участие : 280.00( двеста и осемдесет ) лв.


    Конкурс № 18

Павилион лека конструкция, с обща площ 20 кв.м., захранен с ток и вода, санитарен възел, находящ се в трамвайното ухо на сп.”Никола Петков”

    Първоначална месечна наемна цена: 160.00( сто и шестдесет ) лв. без вкл.ДДС.;

    Депозит за участие : 160.00( сто и шестдесет ) лв.


    Конкурс № 19

Помещение с обща площ 3 кв.м. , захранено с ток , находящо се на първа спирка ТБ.№9 – “Борово”

    Първоначална месечна наемна цена: 80.00 ( осемдесет ) лв. без вкл.ДДС.;

    Депозит за участие : 80.00( осемдесет ) лв.

    Конкурс № 20

Стол за хранене с обща площ 321.5 кв.м., захранен с ток и вода,санитарен възел, находящ се в административната сграда на “Столичен електротранспорт” – ул.”Подполковник Калитин” № 30

    Първоначална месечна наемна цена: 572.00(петстотин седемдесет и два) лв. без вкл.ДДС.

    Депозит за участие 572.00(петстотин седемдесет и два) лв.

    Конкурс № 21

Сграда едноетажна, лека конструкция с обща площ от 72 кв.м., захранена с ток и вода, находяща се на територията на поделение “Трамкар ”-бул.”Цар Борис ІІІ ” №126А

    Първоначална месечна наемна цена:182(сто осемдесет и два) лв. без вкл.ДДС.

    Депозит за участие - 182(сто осемдесет и два) лв.

     Конкурс № 22

Павилион тухлен, с обща площ от 20 кв.м., захранен с ток и вода, прилежащ санитарен възел, находящ се на бул “Кн.Мария Луиза”” - спирка надлез “Надежда”

    Първоначална месечна наемна цена:80( осемдесет) лв. без вкл.ДДС.

    Депозит за участие - 80( осемдесет) лв.

     Конкурс № 23

Помещение с обща площ 4.90 кв.м.,захранено с ток и вода, находящо се на посл.спирка ТМ.№№11,12 – “Илиянци”.

    Първоначална месечна наемна цена: 52( петдесет и два) лв. без вкл.ДДС.

    Депозит за участие - 52( петдесет и два) лв.

    Конкурс № 24

Помещение, лека конструкция, с обща площ 25 кв.м.,захранено с ток и вода, прилежащ санитарен възел, находящо се на посл.спирка ТМ.№12 – “Илиенци”.

    Първоначална месечна наемна цена: 80( осемдесет) лв. без вкл.ДДС.

    Депозит за участие - 80( осемдесет) лв.

 

Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност” към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването ù за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС, издадена от касата на отдел “ФС” на дружеството – ул.”Подполковник Калитин” №30. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 20.07.2023 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за конкурса.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр.София, ул.”Подполковник Калитин” №30, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН до 20.07.2023 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.

Конкурсът ще се проведе на 21.07.2023 г., 10 часа в заседателната зала на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ул.”Подполковник Калитин” №30, стая №19.

За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025

                                                         eltransofia@gmail.com

                                                         e-mail: krasi.gotzeva@yahoo.com
 


Useful links