Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

201 “Доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния пазар” Tuesday, 07 July 2015
202 “Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на “Столичен електротранспорт” ЕАД” Tuesday, 07 July 2015
203 "Доставка на 5 броя нови трамваи с нисък под за междурелсие 1009 mm" Friday, 19 June 2015
204 “Доставка на резервни части за електрооборудването на трамваи и тролейбуси” Thursday, 18 June 2015
205 “Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивни машини с междурелсие 1009 mm и 1435 mm” Thursday, 18 June 2015
206 “Доставка на резервни части за трамвайни мотриси" Thursday, 11 June 2015
207 “Доставка на накладки фрикционни за спирачки” Friday, 05 June 2015
208 “Доставка на зъбни колела” Friday, 05 June 2015
 
Page 21 of 21


Useful links