Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

31 "Доставка на 10 броя употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435мм" Friday, 03 May 2019
32 “Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси T4D-C/B4D-C, T4D-M/B4D-M, T8M-700 IT” и възстановяване на хидравлична станция тип “HGC-40PPN/01” за трамвайни мотриси тип Be 4/6S“ Thursday, 25 April 2019
33 "Доставка на бетон" Monday, 15 April 2019
34 "Доставка на асфалтобетон" Monday, 15 April 2019
35 Информация обобщена по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2018г. Friday, 29 March 2019
36 "Доставка на електроизолационни материали" Friday, 15 March 2019
37 “Почистване и хигиенизиране на превозните средства (трамваи и тролейбуси) и обособените трасета на “Столичен електротранспорт” ЕАД” Thursday, 28 February 2019
38 “Доставка на униформено облекло” Thursday, 14 February 2019
39 “Доставка и пусково-наладъчни работи на стационарна електронна инсталация за смазване на релси - 4 броя ” Tuesday, 12 February 2019
40 “Доставка на гумени изделия за превозните средства на “Столичен електротранспорт” ЕАД Thursday, 17 January 2019
 
Page 4 of 16


Useful links