Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

31 “Доставка на защитни средства и дезинфектанти” Wednesday, 10 June 2020
32 “Доставка на електрографитни изделия за трамвайни мотриси и тролейбуси” Wednesday, 10 June 2020
33 “Доставка и монтаж на климатици за трамвайни мотриси и битови помещения” Wednesday, 10 June 2020
34 "Доставка на 15 броя употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435 mm" Monday, 08 June 2020
35 Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2019г. Tuesday, 31 March 2020
36 “Доставка на резервни части за трамвайни мотриси тип: „PESA 122NaSF“, „Т6А5“ и „Be 4/6S“ Thursday, 19 March 2020
37 “Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки” Monday, 16 March 2020
38 “Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси” Friday, 13 March 2020
39 “Доставка на метални изделия” Thursday, 05 March 2020
40 „Реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции“ Thursday, 27 February 2020
 
Page 4 of 20


Useful links