Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

41 “Доставка на защитни средства и дезинфектанти” Wednesday, 10 June 2020
42 “Доставка на електрографитни изделия за трамвайни мотриси и тролейбуси” Wednesday, 10 June 2020
43 “Доставка и монтаж на климатици за трамвайни мотриси и битови помещения” Wednesday, 10 June 2020
44 "Доставка на 15 броя употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435 mm" Monday, 08 June 2020
45 Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2019г. Tuesday, 31 March 2020
46 “Доставка на резервни части за трамвайни мотриси тип: „PESA 122NaSF“, „Т6А5“ и „Be 4/6S“ Thursday, 19 March 2020
47 “Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки” Monday, 16 March 2020
48 “Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси” Friday, 13 March 2020
49 “Доставка на метални изделия” Thursday, 05 March 2020
50 „Реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции“ Thursday, 27 February 2020
 
Page 5 of 21


Useful links