Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

41 “Доставка на гумени изделия за превозните средства на “Столичен електротранспорт” ЕАД- ПРЕКРАТЕНА! Friday, 30 November 2018
42 “Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел” Friday, 09 November 2018
43 „Механизирано шлайфане на трамваен релсов път” Tuesday, 06 November 2018
44 "Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси" Tuesday, 30 October 2018
45 "Доставка на работно, специално работно облекло и обувки" Thursday, 25 October 2018
46 “Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и доставка на дизелово гориво за отопление на сгради" Wednesday, 17 October 2018
47 “Доставка на електроматериали и LED осветители” Wednesday, 17 October 2018
48 "Доставка на електроизолационни материали" Wednesday, 17 October 2018
49 "Доставка на автомобилни гуми" Monday, 17 September 2018
50 “Наемане срещу заплащане от “Столичен електротранспорт” ЕАД на селищни медни аналогови линии за аналогов пренос на данни за дистанционно управление на токоизправителни станции” Monday, 03 September 2018
 
Page 5 of 16


Useful links