Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

61 “Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки” за нуждите на “Столичен електротранспорт”ЕАД Wednesday, 06 November 2019
62 "Покупка на топлинна енергия" Tuesday, 22 October 2019
63 “Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти" Tuesday, 15 October 2019
64 “Доставка на лагери за трамвайни мотриси и тролейбуси” за нуждите на “Столичен електротранспорт”ЕАД Monday, 07 October 2019
65 Доставка на 30 броя нови нископодови бързозарядни електробуси, доставка и монтаж на 10 броя нови зарядни станции и специализирано оборудване към тях Tuesday, 27 August 2019
66 “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД” Thursday, 22 August 2019
67 “Доставка на бандажи за трамвайни мотриси” Thursday, 22 August 2019
68 "Доставка на смазочни материали" Tuesday, 20 August 2019
69 „Доставка на дизелово гориво за отопление” Tuesday, 20 August 2019
70 “Доставка на бронзови, алуминиеви, стоманени и чугунени отливки и клеми за контактно-кабелна мрежа” Friday, 12 July 2019
 
Page 7 of 21


Useful links