Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

61 "Доставка на 15 броя употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435 mm" Monday, 08 June 2020
62 Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2019г. Tuesday, 31 March 2020
63 “Доставка на резервни части за трамвайни мотриси тип: „PESA 122NaSF“, „Т6А5“ и „Be 4/6S“ Thursday, 19 March 2020
64 “Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки” Monday, 16 March 2020
65 “Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси” Friday, 13 March 2020
66 “Доставка на метални изделия” Thursday, 05 March 2020
67 „Реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции“ Thursday, 27 February 2020
68 “Доставка на В и К части, брави и строителни материали” Thursday, 13 February 2020
69 “Доставка на електромеханични крикове за вдигане на нископодови трамвайни мотриси” Thursday, 13 February 2020
70 “Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси " Tuesday, 17 December 2019
 
Page 7 of 23


Useful links