Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

71 “Доставка на стъкла закалени и от триплекс за трамвайни мотриси и тролейбуси" Friday, 12 July 2019
72 „Доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния пазаp” Friday, 12 July 2019
73 “Обработка на вътрешен профил от заготовки на бандажни гривни за трамвайни мотриси тип Т8М-700 IT, PESA 122 NaSf и Ве 4/6 S” Friday, 28 June 2019
74 “Доставка на резервни части за тролейбуси” Friday, 21 June 2019
75 “Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществените интереси на “Столичен електротранспорт” ЕАД” Friday, 21 June 2019
76 "Доставка на 30 броя нови нископодови съчленени тролейбуси" Thursday, 23 May 2019
77 “Доставка на 25 броя нископодови трамваи за междурелсие 1009 мм” Wednesday, 22 May 2019
78 "Доставка на бетон" Monday, 20 May 2019
79 "Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси" Tuesday, 14 May 2019
80 "Техничеко обслужване на тикет система на „Столичен електротранспорт” ЕАД Thursday, 09 May 2019
 
Page 8 of 21


Useful links