Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

71 “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси” Thursday, 12 December 2019
72 "Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси" Thursday, 12 December 2019
73 Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществените интереси на “Столичен електротранспорт” ЕАД” Friday, 06 December 2019
74 “Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивни машини с междурелсие 1009 mm и 1435 mm” Friday, 29 November 2019
75 “Наваряване, заваряване и шлайфане на трамвайни релси и стрелкови елементи и възстановяване на стрелкови елементи” Thursday, 28 November 2019
76 “Доставка на инструменти" Thursday, 28 November 2019
77 “Доставка на накладки фрикционни за спирачки” Wednesday, 06 November 2019
78 “Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки” за нуждите на “Столичен електротранспорт”ЕАД Wednesday, 06 November 2019
79 "Покупка на топлинна енергия" Tuesday, 22 October 2019
80 “Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти" Tuesday, 15 October 2019
 
Page 8 of 23


Useful links