Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

71 "Доставка на 10 броя употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435мм" Friday, 03 May 2019
72 “Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси T4D-C/B4D-C, T4D-M/B4D-M, T8M-700 IT” и възстановяване на хидравлична станция тип “HGC-40PPN/01” за трамвайни мотриси тип Be 4/6S“ Thursday, 25 April 2019
73 "Доставка на бетон" Monday, 15 April 2019
74 "Доставка на асфалтобетон" Monday, 15 April 2019
75 Информация обобщена по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2018г. Friday, 29 March 2019
76 "Доставка на електроизолационни материали" Friday, 15 March 2019
77 “Почистване и хигиенизиране на превозните средства (трамваи и тролейбуси) и обособените трасета на “Столичен електротранспорт” ЕАД” Thursday, 28 February 2019
78 “Доставка на униформено облекло” Thursday, 14 February 2019
79 “Доставка и пусково-наладъчни работи на стационарна електронна инсталация за смазване на релси - 4 броя ” Tuesday, 12 February 2019
80 “Доставка на гумени изделия за превозните средства на “Столичен електротранспорт” ЕАД Thursday, 17 January 2019
 
Page 8 of 20


Useful links