Home | Category Blog
Example of Category Blog layout (FAQs/General category)

Отопление през есенно-зимния период на 2022-2023 год. в пътническите салони на превозните средства на наземния обществен транспорт

E-mail Print PDF
There are no translations available.

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ДО
Г-Н ДИМИТЪР ДИЛЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА "ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" - ЕАД
ЧРЕЗ: СЕОС

ДО
Г-Н СЛАВ МОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" - ЕАД
УЛ. „ЖИТНИЦА" № 21 СОФИЯ-1612


ДО
Г-Н ЕВГЕНИЙ ГАНЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" - ЕАД
УЛ. „ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИН" № 30 СОФИЯ - 1233


ДО
Г-Н РОСЕН ИЛИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „МТК ГРОУП" - ООД
БУЛ. „БЪЛГАРИЯ" № 109
СОФИЯ

Относно: Отопление през есенно-зимния период на 2022-2023 год. в пътническите салони на превозните средства на наземния обществен транспорт       

       УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

      С оглед предоставяне на качествена транспортна услуга на пътуващите с превозните средства на столичния обществен транспорт през есенно-зимния сезон, съобразена с:

-обобщения дългогодишен опит в различните звена на системата масов градски транспорт.

-уеднаквяване на изискванията към всички транспортни оператори, с цел извършване на независим и обективен контрол за осигуряване на всеобщи и задължителни температурни параметри на пътническите салони на превозните средства на обществения транспорт по време на работа при ниски сезонни температури.

-финансовото обезпечаване на увеличения разход на ел. енергия, горива и смазочни материали на наземните транспортни средства.

- Решение 4 от Протокол 8/08.11.2022 год. от заседание на Работна група за подобряване условията за пътуване е градски транспорт, създадена със заповед per. СОА22-РД91-227/ 26.05.2022 год. на кмета на Столична община, съгласно което:

1.Отоплението на всички автобуси, електробуси. тролейбуси и трамваи, работещи на линия, да се пуска при температура на въздуха на околната среда под +5°С.

2."Център за градска мобилност" - ЕАД чрез главния диспечер в ОККБДОТ разпорежда на ръководителите на движение на автобусен, трамваен и тролейбусен транспорт пускането на отоплението, след получаване на прогнозата от хидрометеорологичната служба за очакваните температури през следващия ден.

3.Времето за подаване на разпорежданията се установява до 02.00 часа след полунощ за сутрешния връх и до 12.00 часа на обяд за следобедния връх.

4.Ръководителите на движение на автобусен, трамваен и тролейбусен транспорт дават нареждане за пускане на отоплението във всички депа и гаражи. Разпореждането се вписва в заповедните им книги.

5.При температура на въздуха на околната среда под 5°С отоплението във всички превозни средства на масовия градски пътнически транспорт да се включва за целия период на работа на колите на линия - от 05.00 часа до 24.00 часа.

6.Персоналните коли се отопляват по време на работа от 19.00 ч. до 06.00 часа.

7.Времето за работа на отоплителите да се отразява в пътните листове.

8.ЦГМ ЕАД посредством своите контролни структури да осъществява контрол на колите, работещи на линия, относно изпълнението на точки 1. 4. 5 и 7.

Отоплителният сезон за 2022 - 2023 год. да започва от 17.11.2022 год. до 31.03.2023 год.
С Уважение:
д-р Кристиан Кръстев
заместник кмет на Столична община

 

 

Last Updated on Thursday, 17 November 2022 10:00
 

Четири нови трамвая ще бъдат купени със спестени средства по ОП "Околна среда"

E-mail Print PDF
There are no translations available.

www.standartnews.com
10 октомври, 2022


Стъпка към бъдещето: 52 електрически буса в София

Четири нови трамвая ще бъдат купени със спестени средства по ОП "Околна среда"


 
София се приближава до големите европейски столици с още една крачка, след като бяха закупени 52 малки електрически буса. Те ще бъдат използвани за т.нар. "довеждащ" транспорт за жителите на няколко квартала - „Витоша ВЕЦ Симеоново“ и „Горна баня“, до гоемите спирки на градския транспорт.
„Техните доставки ще започнат през ноември и догодина ще стартираме проекта”, публикува на своя профил в социалната мрежа кметът на София Йорданка Фандъкова.
По думите й в столицата са доставени и първите два електрически автобуса за иновативния проект за градски транспорт по заявка. „По този експериментален проект работим с нашите партньори от Софийския университет, Пловдивския университет, НИМХ и НСОРБ”, каза още кметицата. Според нея целта на мероприятието е да се даде алтернатива за придвижване с градския транспорт в квартали, които са гъсто населени, но нямат достатъчно добра пътна инфраструктура или такава тепърва се изгражда. В същото време тези електрически бусове имат нулеви емисии, т.е. не пречат на природата и не влияят на глобалното затопляне.
От началото на месец октомври стартира тестването на маршрутите на автобусите, за са бъдат те удобни за пътниците. Първите тестове ще бъдат направени в кварталите „Манастирски ливади - запад” и „Манастирски ливади - изток”. От столична община предвиждат още в тестването да се включат граждански организации и граждани на място.
Друг тестови маршрут ще бъде в зоната на местността „Гърдова глава”, „Бояна”, ж.к. „Бъкстон”, „Павлово” и част от „Красно село”.
По европрограма
Европрограми финансират покупката на екоавтобуси за българските градове. На много места в страната вече се развиват проекти в тази посока. Едно от най-видимите е подмяната на градския транспорт с електобуси, за да се подпомогне за намаляване на вредните емисии в населените места. В София продължава подмяната на старите дизелови автобуси с нови електробуси. Очаква се още 30 електробуса да пристигнат, с което общият им брой ще стане 45, а амбицията е да се стигне до общо 117. Първите нови електробуси ще се движат по линия 6 - до Герман, и по линията на трамвай 20, докато релсовият път е в ремонт.
В края на миналата година 8 нови електробуса започнаха да обслужват автобусна линия № 6 и времената линия, която замества трамвай № 20 за периода на ремонта.
„Доставихме 30 нови електробуса, които в следващите месеци ще поемат автобусни линии № 60, 74 и 73. Те са климатизирани, нископодови и с рампи за колички”, съобщиха тогава от Столична община.
С модернизирането на превозни средства се подобрява градския транспорт, както и качеството на атмосферния въздух. Очаква се да има 117 чисто нови електробуса в движение. Новите електробуси са климатизирани, разполагат с видеонаблюдение, със зарядни устройства за мобилни телефони. Те са нископодови, имат рампа за трудноподвижни хора и за майки с детски колички.
Електробусите използват съвременните бързозарядни технологии, базирани на ултракондензатори, което им позволява да зареждат на крайните спирки в рамките на 5-6 минути, да улавят енергия при спиране и да я оползотворяват.
Доставката на 30 броя нови нископодови бързозарядни електробуси и 10 броя нови зарядни станции е част от проект „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт - електрически автобуси и тролейбуси“ по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”, осъществяван с подкрепата на Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Проектът е 100% финансиран по процедура №BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух” по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух” на Оперативната програма.

София ще има още 4 нови трамвая
Те ще бъдат закупени със спестените средства от проект по Оперативна програма „Околна среда“. Кметът на София Йорданка Фандъкова подписа допълнително споразумение за доставка на още 4 нови трамвайни мотриси през юни тази година. Договорът за безвъзмездното финансиране е подписан между Столична община, Министерство на околната среда и водите и „Столичен електротранспорт“ ЕАД. Трамваите са климатизирани, нископодови, съчленени. Те ще бъдат закупени със спестените средства от проведената процедура за доставка на нови 25 трамвая по проект от Оперативна програма „Околна среда“ в размер на 16 594 554 лв., съобщават от Столична община.
Общо 29-те трамвая, заедно с вече договорените 25 по проекта, ще се движат по линии 4, 5 и 18. Очаква се първите трамваи да започнат да идват в началото на 2023 г. Доставянето на превозните средства се извършва по проект "Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за релсов транспорт – трамвайни мотриси" по Оперативна програма „Околна среда“.
Копирано от standartnews.com

Last Updated on Thursday, 17 November 2022 10:02
 

София ще има още 4 нови трамвая

E-mail Print PDF
There are no translations available.

www.Stolica.bg
13.06.2022г.

София ще има още 4 нови трамвая


Те ще бъдат закупени със спестените средства от проект по Оперативна програма „Околна среда“ Кметът на София Йорданка Фандъкова подписа допълнително споразумение за доставка на още 4 нови трамвайни мотриси. Договорът за безвъзмездното финансиране е подписан между Столична община, Министерство на околната среда и водите и „Столичен електротранспорт“ ЕАД. Трамваите са климатизирани, нископодови, съчленени. Те ще бъдат закупени със спестените средства от проведената процедура за доставка на нови 25 трамвая по проект от Оперативна програма „Околна среда“ в размер на размер на 16 594 554 лв., съобщават от Столична община.
Общо 29-те трамвая, заедно с вече договорените 25 по проекта, ще се движат по линии 4, 5 и 18. Очаква се първите трамваи да започнат да идват в началото на 2023 г. Доставянето на превозните средства се извършва по проект "Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за релсов транспорт – трамвайни мотриси" по Оперативна програма „Околна среда“.www.Darik.news
13.06.2022г.

Още четири нови трамвая получава София с безвъзмездно финансиранеПодписано е допълнително споразумение от кмета Йорданка Фандъкова за доставка на още четири нови трамвайни мотриси за София.
Допълнителното споразумение за безвъзмездното финансиране е подписано между Столична община, Министерство на околната среда и водите и „Столичен електротранспорт“ ЕАД.
Трамваите са климатизирани, нископодови, съчленение и ще бъдат закупени със спестените средства от проведената процедура за доставка на нови 25 трамвая по проект от Оперативна програма „Околна среда“ в размер на размер на 16 594 554 лв., съобщиха от Общината.
Общо 29-те трамвая, заедно с вече договорените 25 по проекта, ще се движат по линии 4, 5 и 18.  Очаква се първите трамваи да започнат да идват в началото на 2023 г.
Доставянето на превозните средства се извършва по проект "Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за релсов транспорт - трамвайни мотриси" по Оперативна програма „Околна среда“.
Last Updated on Monday, 13 June 2022 13:24
 

Една разходка в миналото на столичните трамваи и тролейбуси

E-mail Print PDF
There are no translations available.

www.bnr.bg
публикувано на 10.06.22

Една разходка в миналото на столичните трамваи и тролейбусиГрадският транспорт в столицата обикновено е в основата на новини, които са с негативна конотация. Допреди десетилетие причината беше амортизираният и замърсяващ околната среда подвижен състав и нередовността на пътниците, днес пък причината са недостигът на средства за заплати на водачите и поддръжка, високите цени на горивата и електроенергията и спадът на пътниците, провокиран от пандемията от Covid-19. Настоящата тема обаче няма да фокусира вниманието върху проблемите с тази обществена услуга, а ще се опита да разкрие любопитни детайли от историята му. За помощ в тази нелека задача, потърсихме един от нейните изследователи Дариан Георгиев. Първите сведения за транспорт, наричан от софиянци трамвай, се появяват в края на 19 век. Тогава превозното средство представлявало т.нар конски омнибус, чийто маршрут свързвал днешният площад "Света Неделя" с гарата, Горна баня и Княжево. Дариан обаче започва своята история от момента, в който трамваят вече се движи по релси.
"През 1901 година са открити шест линии. Първият трамвай се е движел около центъра. Единият маршрут е бил от Централна гара до катедралата "Свети Крал". Другият е преминавал по улица "Търговска“, а третият е вървял по маршрута на днешните трамваи 20 и 22 – от улица "Странджа“ до малко преди гара "Подуене" – споделя в интервю за Радио България познавачът.
По онова време столицата ни не разполага със съответната административна структура, която да има капацитета да управлява този вид транспорт, а и електрическата мрежа на града. Затова през 1898 година общината сключва договор с френско дружество, което да поддържа осветлението и мрежата и с белгийско, което да достави мотрисите.
"В самото начало в София не е било обособено дружество за трамвайния транспорт" – продължава историята си нашият водач из историята на градския транспорт в столицата. – „Градът се е обслужвал от белгийско такова. Първите мотриси са били белгийски с електроника на ББС. Мотрисите, които пристигат малко преди Първата световна война са от марката "Цепелин" се движат по маршрута до квартал "Княжево". След отделянето ни от белгийското дружество, следват договори с фирми като "Сименс", „Ман“, "Бреда" и други западни марки. Първият български трамвай пък излиза от завода през 1924 година под формата на ремарке, построено от екипа на инженер Теодосий Кардалев. Ремаркето е базирано на дотогава съществувалите мотриси "ББС", които постепенно излизат от експлоатация. Ремаркето се прикача към останалите движещи се по онова време мотриси от други марки.
Първите трамвайни мотриси, произведени изцяло в България се появяват през 50-те години, когато по маршрута на трамвай №5 поема специално произведената за нея мотриса "Република". Разрастването на трамвайната мрежа и появата на нови 10 линии през 50-те, налага производството и на други модели подвижен състав. Така се появяват мотрисите "Космонавт", "Комсомолец", "България 1300" и "София".
Вероятно ще се запитате откога участник в движението по столичните улици стават и тролейбусите? Дариан знае отговора и ни го споделя с усмивка:
През 1941 година тръгва първата тролейбусна линия, свързваща Княжево с тогава все още село Горна Баня. По време, а и след Втората световна война, този вид транспорт спира, а през 50-те години бива подновено изграждането на тролейбусните линии. Характерното за тролейбусните линии е това, че увеличаващият се пътникопоток, особено в южните квартали на София, налага покупката на много нови возила. В началото на 60-те години, тогавашната Столична дирекция "Тролейбусен транспорт", сключва договор с "Шкода" за доставката на няколкостотин бройки от модела "9 ТР". Тези тролейбуси стават най-разпространените не само в София, но и в цяла България по онова време.
Освен познавач на историята на градския транспорт, Дариан Георгиев е и страстен колекционер на негови умалени макети от пластмаса, част от които изработва сам.
Жителите и гостите на столицата могат да разгледат някои от тях в специална изложба, която ще остане под купола на Ларгото /между сградите на Министерския съвет, Президентството и ЦУМ/ до 23 юни. Освен макетите на столичния електротранспорт, посетителите могат да разгледат и красивото им съчетание с градската среда, претворено в картините на художничката Ирина Иванова.


Цялата статия може да прочетете на адрес:
https://bnr.bg/radiobulgaria/post/101660241/edna-razhodka-v-minaloto-na-stolichnite-tramvai-i-troleibusi
 

"Столичен електротранспорт" ЕАД - пионер във въвеждането на водород в транспортния сектор в България

E-mail Print PDF
There are no translations available.

 

"Столичен електротранспорт" ЕАД - пионер във въвеждането на водород в транспортния сектор в България

 

 На 3-ти юни 2022 г. в Европейският комисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта  г-жа Мария Габриел посети пилотния проект на Столична община, "Столичен електротранспорт" ЕАД и Българска академия на науките (БАН) съвместно с предприятието “Горивни клетки и водород” (FCH JU) за създаване на хибриден тролейбус с водородна горивна клетка.
През 2020 г. "Столичен електротранспорт" ЕАД  сключи Споразумение за партньорство с Българска академия на науките (БАН) за съвместни действия за подготовката и осъществяването на демонстрационен тролейбус с хибриден удължител на пробега  „батерия/горивна клетка“ чрез ретро фитинг на общински тролейбус, както и на други съвместни инициативи и цели от общ интерес. БАН е водещ партньор и координатор на Консорциума за изпълнение на Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)", включваща общо 16 научни организации и висши училища, както и желанието на Страните да си сътрудничат активно, както във връзка с изпълнението на Националната програма, така и за постигането на други цели от общ интерес.
Проектът се разработва от български учени в сътрудничество със "Столичен електротранспорт" ЕАД. Тролейбусът ще се придвижва не само чрез захранване от контактната мрежа, но ще извършва и 100-километров пробег на водород.
Столична община подписа Меморандум за разбирателство със съвместното предприятие “Горивни клетки и водород” (FCH JU) за въвеждане на водород в транспортния сектор през ноември 2016 г. Тя беше съорганизатор на FCH JU Hydrogen Среща на върха в София през 2018 г. На този форум кметът на София обяви въвеждането на водородна мобилност след 2020 г.
През 2020 г. Столична община получи финансова подкрепа от FCH JU и през 2021 г. подготви разработи подробен работен план за регионално внедряване на водород. В изпълнение на този план общината възнамерява да въведе водород в градския транспорт чрез закупуване на водородни автобуси и дооборудване на тролейбуси с водородни водородни удължители на пробега. Ще бъде изградена и съответна станция за зареждане с гориво в едно от депата с локално производство на водород чрез електролиза. Водородната зарядна станция частично ще се захранва с електричество от собствен фотоволтаичен парк.
Като част от усилията на Столична община за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на водородни превозни средства "Столичен електротранспорт" ЕАД в началото на 2022 г. е заявил интерес за участие в проектите JIVE (Joint Initiative for hydrogen Vehicles across Europe), финансиран от Съвместното предприятие горивни клетки и водород (FCH JU). Дружеството ще осигури движението на 2 водородни автобуса за 2 седмици по линии на градския транспорт с подвижна водородна зарядна станция. "Столичен електротранспорт" ЕАД ще осигури шофьорите, които ще бъдат предварително обучени по проекта, както и мястото за зареждане с подвижната зарядна станция.
Проектът JIVE (Съвместна инициатива за превозни средства с водород в Европа) има за цел да разгърне мрежа от 139 нови автобуса с горивни клетки с нулеви емисии и свързаната с тях инфраструктура за зареждане с гориво в пет държави. JIVE работи в продължение на шест години от януари 2017 г. и е съфинансиран от 32 милиона евро безвъзмездна помощ от Партньорството за чист водород (бившето съвместно предприятие за горивни клетки и водород) по рамковата програма на Европейския съюз Хоризонт 2020 за научни изследвания и иновации. Проектният консорциум се състои от 22 партньора от седем държави. Това е първият от два проекта. Проектът JIVE2 стартира през януари 2018 г. Обединени, проектите JIVE ще внедрят близо 300 автобуса с горивни клетки в 22 града в Европа до началото на 2020 г. – най-голямото внедряване в Европа до момента.
Целта на проектите е да се демонстрира надеждността и безопасността на използването на водородни зарядни станции в градска среда, както и че автобусите с горивни клетки представляват жизнеспособна алтернатива за обществения транспорт, предлагайки същата оперативна гъвкавост като дизеловите автобуси, но без отделяне на вредни емисии.

 

Изтегли документацията в RAR формат

Снимки от събитието
RAR формат (2,17 МB).

 

Last Updated on Monday, 06 June 2022 12:11
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 140

Useful links