Фирмени новини

Одобрените кандидати за курс за ватмани

E-mail Print
There are no translations available.

                            С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Одобрените кандидати за курс за ватмани:

1. Лидия Петрова
2. Йорданка Цекова
3. Елеонора Петрова
4. Петя Цветанова
5. Красимир Писарски
6. Кирил Петров
7. Денис Антов
8. Иван Димитров
9. Георги Терзиев
10. Николай Делков
11. Стефан Стефанов
12. Николай Николов
13. Станислав Сотиров
14. Найден Найденов
15. Радослав Димитров
16. Авел Чернев
17. Димитър Мраценков
 
  Резерви:    1.Кирил Кирилов
                       2.Антоанета Иванова
                       3. Росен Рамов
                       4. Лидия Спасова

 Да се явят в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД-Централно управление -ПУЦ (Тм депо Банишора)на 08 февруари 2016 г. - понеделник за започване на курса, като носят:
    1.лична карта;
    2.свидетелство за управление на МПС с контролен талон към него;
    3.валидно удостоверение за издържано псилогическо изследване ( с маркирана позиция „Ттм“);
    4. диплома за завършено средно образование;
    5. снимка
    6. 300 лв.(половината от стойността на курса),които се внасят в деня на започване на курса;
 
         До 28.01.2016 г. трябва да бъде представена и служебна бележка от КАТ за нарушения и наказания по ЗДП  и  брой налични точки(отнети не повече от 4 точки).  


                „Столичен Електротранспорт“ ЕАД

 

 

 

ЗАПОВЕД НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

E-mail Print
There are no translations available.

ЗАПОВЕД НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ТРАМВАЙНИЯ РЕЛСОВ ПЪТ, КОНТАКТМАТА И КАБЕЛНАТА МРЕЖА.

 

 

 

Курсът за обучение на ватмани (кат. Ттм ) на одобрените през 2014 г. ЩЕ СТАРТИРА НА 17 АВГУСТ 2015г. - 8.30 часа

E-mail Print
There are no translations available.

                С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

    Курсът за обучение на ватмани (кат. Ттм ) на одобрените през 2014 г.

1.Константин Гямчев              37 г.           висше образование
2.Елеонора Кънчева               37 г.           висше образование
3.Мария Георгива                   22 г.           висше образование
4.Васил Димитров                  28 г.           средно образование
5.Антон Радойчев                  36 г.           средно образование
6.Александър Велков             40 г.           средно образование
7.Димитър Мраценков            29 г.           средно образование
8.Тодор Стаматов                  24 г.           средно образование
9.Александър Димитров         24 г.           средно обрзование
10.Георги Петров                  21 г.           средно образование
11.Нина Иванова                    40 г.           средно образование
12.Нина Огнянова                  38 г.           средно образование
13.Кирил Теофилов               26 г.           средно образование
14.Даниел Георгиев               40 г.           средно образование
15.Бюлент Сеид                     32 г.            средно образование
16.Лидия Спасова                  38 г.            средно образование

РЕЗЕРВИ:
1Атанас Георгиев                   35 г           средно образование
2.Николай Нетов                    36 г.          средно образование
3.Красимир Недков                42г.            средно образование
4.Радомир Тошев                   21г.            средно образование

ЩЕ  СТАРТИРА  НА  17 АВГУСТ  2015г. -  8.30 часа

От  кандидатите се изисква в деня на курса да носят лична карта, свидетелство за управление на МПС, диплома за средно образование и 300лв. (половината от пълната стойност на курса) , които се зеплащат в същия ден.

До 14.08.2015 г. в ПУЦ при инж. Янка Димова следва да се представят удостоверение за психологическо изследване със маркирано квадратче“ Тм „ и  удостоверение от КАТ за нарушения и наказания по ЗДП.

Напомням,че след завършване на курса  работа се зепочва само при щатна възможност.

                „Столичен Електротранспорт „ ЕАД
    
 

ОТПАДНАЛИ КАНДИДАТИ ЗА ТМ КУРСОВЕ – 2016 г.

E-mail Print
There are no translations available.

ОТПАДНАЛИ  КАНДИДАТИ  ЗА  ТМ  КУРСОВЕ – 2016 г.


    А/. Неявили се на тестовте:
1.Кирил Лазаров
2.Тихомир Младенов
3.Марио Петров
4.Татяна Трайкова
    
    Б/ Изключително много нарушения  и лошо досие в КАТ ,плюс отнети точки от контролния талон – Данчо Данчев

    В/.Неподходяща възраст за  започване обучение за професионален водач  на масовия градски транспорт  плюс недостатъчно добри резултати на  тестовте -  Пламен Соколов

    Г/.Много ниски резултати на психотестовете и тестовете за адекватност и реакция, необходими за професионален водач на масовия градски транспорт:
    
1.Васил Стоилков
2.Галя Димитрова
3.Димитър Русев
4.Борис Александров
5.Албена Павлова
6.Ивайло Кръстанов
7.Иван Христов
8.Параскев Христов
9.Стайко Здравков
10.Николай Минев
11.Росен Пенчев
12.Тинка Илиева
13.Албена Ценова
14.Данчо Веселинов   РЕЗУЛТАТИТЕ СА ОКОНЧАТЕЛНИ И НЕ ПОДЛЕЖАТ НА КОРЕКЦИИ.
 

ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ТМ КУРСОВЕ – 2016 г. ЗА ІІ-ри КУРС 2016 Г. - ОРИЕНТИРОВЪЧНО КРАЯ НА М.ІХ (СЕПТЕМВРИ)

E-mail Print
There are no translations available.

ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ  ЗА  ТМ  КУРСОВЕ – 2016 г. ЗА  ІІ-ри  КУРС 2016 Г. - ОРИЕНТИРОВЪЧНО  КРАЯ НА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ


1.Димитър Мислов
2.Венцислав Мандев
3.Виктор Антов
4.Даниел Велинов
5.Милен Гечев
6.Камелия Гебрева
7.Венцислав Велинов
8.Илиян Петров
9.Атанас Нешев
10.Иван Делчев
11.Десислава Цветкова
12.Ивайло Тушев
13.Станислав Петров
14.Милен Тодоров
15.Александър Алексиев
16.Христо Кабов

    
          Резерви:    Цветан Диреков
                                Димитър Николов
                                Мартин Гоцов
                                Александър Стоянов
                                Александър Александров

        Забележка: 1/.  Димитър Николов е одобрен за тролейбусен курс от 11.05.2015 г.
                                2/. Допълнителни резерви:  Владимир Занев   и  Райчо Рангелов  с оглед отдалечеността на курса във времето (в случай на неявяване на някой от кандидатите).
                                3/. Милен Гечев и Илиян Петров да представят  актуализирани бележки от КАТ за нарушения и наказания по ЗДП.
 


Page 23 of 31

Useful links