Фирмени новини

Провеждане на първоначално интервю с кандидатите за придобиване на свидетелство за управление на трамвай (категория Ттм)

E-mail Print
There are no translations available.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е


  НА  01,  03,  04 и  05.04 (април ) 2019г. от 8.30 часа до 10.30 и от 13.30  до 15.30  часа

ще се проведе първоначално интервю със зам.директора по ЕВ на “Столичен Електротранспорт” ЕАД инж.Иво Василев на  кандидатите, желаещи да бъдат  включени в курс за придобиване на свидетелство за  управление на трамвай (категория Ттм) – Тм депо “Банишора” – централна административна сграда.

. Същите следва да са физически и психически  здрави, да не са осъждани , да имат средно образование , свидетелство за управление на МПС от категория”В”  и навършени 21 години.

“Столичен Електротранспорт “ЕАД
 

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори считано от 18.02.2019г.

E-mail Print
There are no translations available.

    „С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  18.02.2019г. /понеделник/. За участие  в курса  е необходимо  да се представят в деня на започване на курса  следните документи :

1. Копие от  лична карта.
2. Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4. Копие от диплома за средно образование.
5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“  и превоз на пътници.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години или без договор срещу заплащане 500 лв.
        Кандидатите трябва да притежават карта на водача за превоз на пътници и да нямат ТЕЛК решения, физически и психически здрави, неосъждани.

     На 18.02.2019г. в 08.30 часа да се явят в трамвайно депо „Банишора“  пред  Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: ул.“Подп. Калитин“ №30 .
    Тел. 028132378. Ако изпуснете този, курсове се провеждат периодически.
 

13 нови модерни нископодови трамваи пристигат в София до края на годината

E-mail Print
There are no translations available.

13 нови модерни нископодови трамваи пристигат в София до края на годината

На 29-ти януари 2019 г. „Столичен електротранспорт” ЕАД и полската компания PESA Bydgoszcz SA сключиха договор за доставка на 13 броя нископодови съчленени трамваи.
Новите трамваи са част от мащабната модернизация на градския транспорт в София, която екипът на кмета Фандъкова изпълнява като част от мерките за подобряване качеството на въздуха.  
Новите превозни средства ще бъдат нископодови и климатизирани, с платформа за детски колички и за хора с увреждания, ще разполагат със стоп бутон за слизане и звукова сигнализация за незрящи хора. Осигурено е и видеонаблюдение. Трамваите са с дължина 30 м, като са предвидени специални места за хора с увреждания и майки с детски колички. С доставката на нови 13 трамвая ще се обновят изцяло превозните средства на трамвайна линия №5.
Очаква се трамваите да пристигнат в София на две партиди до края на октомври 2019 г. и да бъдат пуснати в редовна експлоатация до края на годината.
Договорът е на обща стойност 44 796 377,36 лв.  (без ДДС), като цената на един трамвай възлиза на 3 390 541,00 лв. (1 733 556,09 Euro), без ДДС. Предвидени са също доставки на резервни части, диагностично оборудване и обучение на персонала. Договорът е част от проекта „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“, който се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Договорът беше подписан от г-н Евгений Ганчев – изпълнителен директор на „Столичен електротранспорт” ЕАД и г-н Кшиштов Сенджиковски – председател на Борда на директорите на PESA и г-н Славомир Пионтек – член на Борда на директорите на компанията. Това е третия договор с този производител. След успешната реализация на настоящия проект по обслужваните от транспортния оператор „Столичен електротранспорт” ЕАД линии ще се движат общо 38 модерни нископодови трамвайни мотриси PESA, с което значително ще се подобри качеството и достъпността на услугите в обществения транспорт на град София.
 
 
 

 
 
 

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори считано от 04.02.2019г./понеделник/

E-mail Print
There are no translations available.

    „С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  04.02.2019г./понеделник/. За участие  в курса  е необходимо  да се представят в деня на започване на курса  следните документи :

1. Копие от  лична карта.
2. Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4. Копие от диплома за средно образование.
5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“  и превоз на пътници.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години или без договор срещу заплащане 500 лв.
        Кандидатите трябва да притежават карта на водача за превоз на пътници и да нямат ТЕЛК решения, физически и психически здрави, неосъждани.

     На 04.02.2019г. в 08.30 часа да се явят в трамвайно депо „Банишора“  пред  Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: ул.“Подп. Калитин“ №30 .
    Тел. 028132378. Ако изпуснете този, курсове се провеждат периодически.
 

Kурс за обучение за водачи на трамвайна мотриса - 18.03.2019

E-mail Print
There are no translations available.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На 18.03.2019г. /понеделник/ ще започне курс за обучение за водачи на трамвайна мотриса – кат.Ттм. В курса са включени:
1. Лилия Валериева Иванова
2. Кирил Велинов Николов
3. Илия Костадинов Костадинов
4. Рангел Димитров Петров
5. Детелин Милчов Цанковски
6. Виолета Валентинова Мацева
7. Мирослава  Йорданова
8. Александър Юлиянов Стоянов
9. Александър Иванов Пенчев
10. Йордан Кирилов Иванов
11. Пламен Василев Асенов
12. Николина Красимирова Красимирова
13. Велислав Янков Йорданов
14. Йордан Димитров Димитров
15. Станислава Симеонова Владова  

Резерва
1. Габриел Георгиев Гаврилов

Кандидатите трябва да се явят на горепосочената дата в 8.30 часа, в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД (пред централните стълби), като носят:
лична карта;
свидетелство за управление на МПС кат.“В“ и контролен талон;
удостоверение за психологическа годност /от лицензирана психолаборатория/ - с отбелязани квадратчета кат. Ттм и превоз на пътници;
служебна бележка от КАТ за  нарушения и наказания  - отнети не-повече от 6 точки;
диплома за завършено средно образование - оригинал;
минимум 300лв. се внасят в деня на започване на курса (обща стойност на курса - 600лв.);
    
                „Столичен Електротранспорт“ЕАД
 


Page 9 of 28

Useful links