Вътрешни правила (с натрупване)


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА НА "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД

Е-мейл Печат
Изтегли текста на наредбата...ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА НА "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД - 9 996 КB - PDF 
 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД

Е-мейл Печат
Изтегли текста на наредбата...ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД - 15 653 КB - PDF 
 Полезни връзки