Начало | Конкурси | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат
                                        “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
                                                             ОБЯВЯВА
                         Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
                                                              на :1.    Конкурс №2 : Павилион смесена конструкция   с обща площ от 9 кв.м.,       находящ   се  на  първа трамвайна  спирка   “Хладилника “
      Първоначална месечна наемна цена : 60 лв ( без  вкл.ДДС);

2.    Конкурс №3 : Стол за хранене  с обща площ 321.5 кв.м. , находящ се в административната сграда на “Столичен електротранспорт” – бул.”Кн.Мария Луиза” № 193
      Първоначална месечна наемна цена : 228 лв ( без  вкл.ДДС);

3.    Конкурс № 4: Павилион тухлен   с обща площ от  20 кв.м.  , находящ   се  на бул “Кн.Мария Луиза”” -спирка надлез “Надежда”    
Първоначална месечна наемна цена : 110 лв ( без  вкл.ДДС)

               Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация , която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност”   към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването  ù  за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС  , издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството.До участие в конкурса се допускат лица , които са търговци по смисъла на Търговския закон , представили документите , изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 5.03.2013 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
            Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес : гр.София , бул.”Кн.Мария Луиза”№193 , поставени в непрозрачен ,запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса , ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН   до  5.03.2013 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
          За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025 ,  e-mail: www.elektrotransportsf.com
 


Полезни връзки