Начало | Структура | Трансенерго и релсов път

Поделение "Трансенерго и релсов път"

Поделение 1202 София, ул. Козлодуй №16
тел: (02) 931-81-19; (02) 931-23-17; 831-19-92
факс: (02) 931-41-43;
е-mail:
office@transenergo-bg.com  
уеб сайт: transenergo-bg.com


Предмет на дейност:

1. Осигурява на столичния електротранспорт непрекъснатост на електрозахранването на трамвайна и тролейбусна контактни мрежи.
2. Поддръжка и експлоатация на цялостната инфраструктура на градския електротранспорт.
3. Максимална оперативност и експедитивност при отстраняването на аварийни ситуации.


Предприятието е специализирано в:

  • Проектиране, строителство и реконструкция на контактни кабелни мрежи (ККМ) и релсов път (РП); 
  • Поддръжка, експлоатация и реконструкция на токоизправителни станции (ТИС); 
  • Разработка и производство на основни възли по контактно-кабелната мрежа съобразени с най-модерните европейски тенденции; 
    Измервания по електробезопастност; 
  • Текуща поддръжка на релсовия път и съобщителните системи; 
  • Поддръжка и ремонт на специалните автомобили на градския ел. транспорт и други.

Предприятието е лицензирано в Комитета по енергетика за извършване на проектиране, СМР и всички видове ел. измервания и разполага с най-модерна апаратура и технологична екипировка за извършване на гореспоменатите дейности.

За повече информация, посетете сайта на поделението: transenergo-bg.com

 

Полезни връзки