“ИНЖЕНЕРИНГ (проектиране и строителство) за ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ НА ТОКОИЗПРАВИТЕЛНИ СТАНЦИИ И ВКЛЮЧВАНЕ КЪМ АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ”

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД, под. "Трансенерго и РП"  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“ИНЖЕНЕРИНГ (проектиране и строителство) за ИЗГРАЖДАНЕ НА
ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ НА ТОКОИЗПРАВИТЕЛНИ СТАНЦИИ И ВКЛЮЧВАНЕ КЪМ
АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ”


Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (659 КB).

 


 

Предварително изчисление на показателите за оценка, без цената /к.04.06.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (5,55 КB).

 

 

 

Отваряне на цената /к.04.06.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (189 КB).


 

 

Протоколи от заседанията на комисията  /к.09.10.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (97 КВ).

 

Решение за класиране /к.09.10.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (6 КВ).

 

 Договор №138/28.04.16г., и Анекс към договора за изпълнение на поръчката:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (12,9 МВ).

 

 

Обявление за изпълнен договор 138/28.04.16г. (к.09.04.2024г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (424 KB).

 

 

 

Полезни връзки