“Доставка на бензиново, дизелово гориво и газ пропан-бутан чрез зареждане с PIN карти”

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД, под. "Трансенерго и РП"
обявява
 oбществена поръчка, чрез договаряне без обявление за:

“Доставка на бензиново, дизелово гориво и газ пропан-бутан чрез
зареждане с PIN карти”

 

Решение за откриване на процедурата:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (140 КB).

 


 

Договор №680/ 22.10.2014г., със избрания изпълнител:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (2,30 МB).

 

 

 

Плащания по договора:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (14,3 МB).

 

 

Междинни плащания по договор №680/22.10.14г.//к.19.01.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 RAR формат (603 КB).

 

 

 

Междинни плащания по договор №680/22.10.14г. //к.18.02.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 RAR формат (437 КB).

 

 

Междинни плащания по договор №680/22.10.14г. //к.09.04.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 RAR формат (343 КB).

 

 

Междинни плащания по договор №680/22.10.14г. //к.11.05.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 RAR формат (499 КB).

 

 

 

Междинни плащания по договор №680/22.10.14г. //к.19.06.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 RAR формат (464 КB).

 

 

 

Междинни плащания по договор №680/22.10.14г. //к.17.07.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 RAR формат (44 КB).

 

 

 

Междинни плащания по договор №680/22.10.14г. //к.17.08.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 RAR формат (440 КB).

 

 

 

Междинни плащания по договор №680/22.10.14г. //к.20.10.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 RAR формат (335 КB).

 

 

 

Междинни плащания по договор №680/22.10.14г. //к.18.12.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 RAR формат (439 КB).

 

 

 

Междинни плащания по договор №680/22.10.14г. //к.20.01.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 RAR формат (279 КB).

 

 

Полезни връзки