“Доставка на бандажи за трамваи“

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“Доставка  на  бандажи за трамваи“


Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (7,54 MB).

 


 Информация за публикуване в медии и преса:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (807 КB).

 

 

Информация за публикуване в АОП.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (411 КB).

 

 

Протокол 1, от заседание на комисията /к.10.02.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (2,94 МB).

 

 

 

Съобщение за дата за отваряне на ценови предложения. Резултати от оценяване на офертите  по всички други показатели, без цената. /к.11.02.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (123 КB).

 

 

 

Протоколи от заседания на комисията. /к.23.02.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (6,55 МB).

 

 

 

Решение 303/20.02.15г. за класиране на участниците. /к.23.02.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (404 КB).

 

 

 

 Договор №47/03.04.2015г., за изпълнение на поръчката /к.06.04.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (4,68 МB).

 

 

 Допълнително споразумение към договор №47/03.04.2015г., за изпълнение на поръчката /к.07.04.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,14 МB).

 

 

 

Информация за връщане на гаранции за участие на участниците. /к.15.04.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (440 КB).

 

 

 Междинно плащане по Договор №47/03.04.2015г.,  /к.17.07.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (27 КB).

 

 

 

 Междинно плащане по Договор №47/03.04.2015г.  /к.19.08.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (522 КB).

 

 

 Междинно плащане по Договор №47/03.04.2015г.  /к.18.09.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (279 КB).

 

 

 Междинно плащане по Договор №47/03.04.2015г.  /к.20.10.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (187 КB).

 

 

 

 Междинно плащане по Договор №47/03.04.2015г.  /к.18.12.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (319 КB).

 

 

 

 Окончателно плащане по Договор №47/03.04.2015г.  /к.20.01.2016г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (205 КB).

 

 

 Междинно плащане по Договор №47/03.04.2015г.  /к.18.03.2016г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (328 КB).

 

 

 

Полезни връзки