Доставка на кабели, проводници и електроматериали

Е-мейл Печат

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“ДОСТАВКА НА КАБЕЛИ, ПРОВОДНИЦИ И ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ“


Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (481 kB).

 

 

 

Отговор на въпрос 1 /к. 23.01.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (121 kB).

 

 

 

Протокол 1 от заседание на комисията /к. 09.03.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (17,6 kB).

 

 

 

Временно класиране на участниците, без цената /к. 19.03.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (6,18 kB).

 

 

 

Съобщение за отваряне на цената /к. 19.03.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (116 kB).

 

 

 

Протоколи от заседание на комисията /к. 30.03.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (5,51 kB).

 

 

Решение за избор на изпълнител /к. 30.03.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (10,6 kB).

 

 

 Договор №51/14.04.2015г., за изпълнение на поръчката /к.15.04.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (10,6 МB).

 

 

 Договор №52/14.04.2015г., за изпълнение на поръчката /к.15.04.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (9,27 МB).

 

 

 

Информация за връщане на гаранции за участие на участниците. /к.16.04.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (403 КB).

 

 

 Окончателно плащане по договор №51/14.04.2015г., /к.18.09.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (421 КB).

 

 

 Окончателно и междинно плащане по договор №52/14.04.2015г., /к.18.09.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (482 КB).

 

 

Междинно плащане по договор №52/14.04.2015г., /к.20.10.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (422 КB).

 

 

 Окончателно плащане по договор №52/14.04.2015г., /к.20.10.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (237 КB).

 

 

 Окончателно плащане по договор №51/14.04.2015г., /к.20.10.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (257 КB)

 

 

Окончателно и междинно плащане по договор №51/14.04.2015г., /к.20.11.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (444 КB).

 

 

Окончателно и междинно плащане по договор №52/14.04.2015г., /к.20.11.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (401 КB).

 

 

Окончателно  плащане по договор №51/14.04.2015г., /к.18.12.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (398 КB).

 

 

 Окончателно и междинно плащане по договор №52/14.04.2015г./к.18.12.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (375 КB).

 

 

 Окончателно и междинно плащане по договори №51/14.04.2015г. и договор №52/14.04.2015г./к.20.01.2016г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (505 КB).

 

 

 Междинно плащане по договори №51/14.04.2015г. и договор №52/14.04.2015г./к.20.01.2016г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (682 КB).

 

 

 Окончателно и междинно плащане по договори №51/14.04.2015г. и договор №52/14.04.2015г./к.19.02.2016г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (441 КB).

 

 

 Окончателно и междинно плащане по договори №51/14.04.2015г. и договор №52/14.04.2015г./к.18.03.2016г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,12 MB).

 

 

 

Полезни връзки