Механизирано шлайфане на релсовия път

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

"Механизирано шлайфане на релсовия път"


Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (551 kB).

 

 

Протокол 1 от заседаниe на комисията. /к.24.02.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (3,25 МB).

 

 

 

Резултати от оценяване по всички показатели, без цената. /к.25.02.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (4,83 МB).

 

 

 

Съобщение за отваряне на ценовите оферти на участниците. /к.25.02.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (189 КB).

 

 

 

Протоколи от заседания  на комисията. /к.16.03.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (6,49 МB).

 

 

 

Писмо и решение за избор на изпълнител . /к.16.03.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,19 МB).

 

 

 Договор №ОП 125/20.04.2015г., за изпълнение на поръчката /к.17.04.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (5,97 МB).

 

 

 Информация за връщане на гаранция за участие /к.30.04.2015г./

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (330 КB).

 

 

  Обявление за изпълнена поръчка  /к.12.06.2018г./

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (143
КB).

 

 

 

Полезни връзки