“Доставка на стъкла закалени и от триплекс за трамваи и тролейбуси ”

Е-мейл Печат

 

 

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“Доставка на стъкла закалени и от триплекс за  трамваи и тролейбуси ”


Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (312 КB).

 

 

Чертежи на стъклата:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (16,8 МB).

 


Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (10,1 МB).

 

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (10,8 МB).

 

 

Съобщения до вестници и медии за откриване на поръчката:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (376 КB).

 

 

Протокол 1 от заседание на комисията /к.13.05.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (189 КB).

 

 

 

Предварително изчисление на показателите за оценка, без цената /к.27.05.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (16,5 КB).

 

 

 

Отваряне на цената /к.27.05.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (116 КB).

 

 

 

Протоколи от заседание на комисията /к.08.06.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (148 КB).

 

 

 

Решение за класиране /к.08.06.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (14 КB).

 

 

 

Договори №107/16.07.2015г.; №108/20.07.2015г., за изпълнение на поръчката /к.23.07.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (13,4 МB).

 

 

 

Договор №112/05.08.2015г., за изпълнение на поръчката /к.13.08.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (3,43 МB).

 

 

Освобождаване на гаранция за участие на участниците /к.13.08.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (5 КB).

 

 

Междинно и окончателно плащане по договор №107/16.07.2015г /к.18.09.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (292 КB).

 

 

 Окончателно плащане по договор №107/16.07.2015г /к.20.10.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (216 КB).

 

 

 

Междинно и окончателно плащане по договор №107/16.07.2015г /к.20.11.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (360 КB).

 

 

Междинни  плащания по договори №107/16.07.2015г. и договор 112/05.08.2015г. /к.18.12.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (582 КB).

 

 

Междинно плащане по договори №107/16.07.2015г, и договор №108/20.07.2015 /к.20.01.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (382 КB).

 

 

Междинно и окончателно плащане по договори №107/16.07.2015г, и договор №112/05.08.2015г. /к.18.03.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (863 КB).

 

 

Полезни връзки