“Доставка на резервни части за тролейбуси тип “Skoda 26 Tr/ 27 Tr BG Solaris”

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“Доставка на резервни части за тролейбуси тип “Skoda 26 Tr/ 27 Tr BG  Solaris”


Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (1,93 MB).

 

 

Съобщения до вестници и медии за откриване на поръчката:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (844 КB).

 

 

Протокол 1 от заседание на комисията /к.20.05.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (29,4 КB).

 

 

 

Предварително изчисление на показателите за оценка, без цената /к.15.06.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (10,0 КB).

 

 

 

Отваряне на цената /к.15.06.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (115 КB).

 

 

 

Протоколи от заседание на комисията и класиране /к.17.07.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (185 КB).

 

 

 

Решение за класиране /к.17.07.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (13 КB).

 

 

Информация за освобождаване на гаранцията за участие  /к.05.08.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (6 КB).

 

 

 

Договори: №119/11.08.2015г.; №120/11.08.2015г.; №122/12.08.2015г.  /к.19.08.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (16 МB).

 

 

 

Освобождаване на гаранция за участие  /к.26.08.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (6 КB).

 

 

 

Договори: №135/04.09.2015г. /к.14.09.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (8,29 МB).

 

 

 

Междинно плащане по договор 120/11.08.15г.  /к.18.09.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (275 КB).

 

 

Освобождаване на гаранция за участие на класираните на  1 и 2-ро място  /к.02.10.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (6 КB).

 

 

 

Междинно плащане по договор 119/11.08.15г.  /к.20.10.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (203 КB).

 

 

Междинно плащане по договор 120/11.08.15г.  /к.20.10.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (194 КB).

 

 

 

Междинно плащане по договор 119/11.08.15г.  /к.20.11.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

JPG формат (219 КB).

 

 

Междинно плащане по договор 120/11.08.15г.  /к.20.11.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

JPG формат (212 КB).

 

 

Междинно плащане по договори:  №119/11.08.2015г.; №120/11.08.2015г.; №122/12.08.2015г. /к.20.01.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR  формат (519 КB).

 

 

Междинно плащане по договор 120/11.08.15г.  /к.18.03.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

JPG формат (336 КB).

 

 

 

 Обявление за изпълнена поръчка: (к.25.09.2018г.)

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (565 КВ).

 

 

 

 

 

Полезни връзки