Начало | Обществени поръчки - профил на купувача | "Доставка на 5 броя нови трамваи с нисък под за междурелсие 1009 mm"

"Доставка на 5 броя нови трамваи с нисък под за междурелсие 1009 mm"

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез  открита процедура за:

"Доставка на 5 броя нови трамваи с нисък под за междурелсие 1009 mm"

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (3,07 МB).

 

 

  Съобщения до вестници и медии за откриване на поръчката:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (144 КB).

 

 

 Отговор 1 на постъпилo запитванe /к.29.06.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (471 КB).

 

 

 Отговор 2 на постъпилo запитванe /к.06.07.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (114 КB).

 

 

 Отговор 3 на постъпилo запитванe /к.03.08.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (117 КB).

 

Отговор 4 на постъпилo запитванe /к.07.08.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (121 КB).

 

Отговор 5 на постъпилo запитванe /к.07.08.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (120 КB).

 

Отговор 6 на постъпилo запитванe /к.07.08.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (116 КB).

 

 

 Протокол 1 от заседание на комисията:/к. 25.09.2015г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (6,43 МB).

 

 

 

Оценяване на участниците,  без цени  /к.11.12.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (11 КВ).

 

Отваряне на цените  /к.11.12.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (115 КВ).

 

Протоколи  от заседанието на комисията  /к.18.12.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (6657 КВ).

 

Решение за класиране  /к.18.12.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (8 КВ).

 

 

Информация за освобождаване на гаранцията за участие на отстранен участник  /к.05.01.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (5 КB).

 

 

Информация за освобождаване на гаранцията за участие   /к.28.01.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (5 КB).

 

 

 

Декларация за конфенденциалност   /к.04.02.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (94 КB).

 

 

 

Договор №14/27.01.2016г., за изпълнение на поръчката   /к.04.02.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (2, 50 МB).

 

 

 


Полезни връзки