Начало | Обществени поръчки - профил на купувача | “Доставка на резервни части за модернизирани трамвайни мотриси тип Т8М-700 IT”

“Доставка на резервни части за модернизирани трамвайни мотриси тип Т8М-700 IT”

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез  открита процедура за:

“Доставка  на  резервни части за  модернизирани трамвайни мотриси тип  Т8М - 700 IT”
Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (12,8 МB).

 

 

  Съобщения до вестници и медии за откриване на поръчката:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (152 КB).

 

 

Протокол 1 от заседание на комисията:/к. 02.12.2015г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (2,97 MB).

 

 

Оценяване на участниците,  без цени  /к.24.03.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (17 КВ).

 

Отваряне на цените /к.24.03.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (115 КВ).

 

 

Протоколи от заседания на комисията: /к. 15.04.2016г./:

 Протокол 1, 2, 3 от заседания на комисията

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (12,9 МВ).

 

 Протокол 4 от заседание на комисията

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (18,5 МВ).

 

 Протокол 5 от заседание на комисията

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (7,68 МВ).

 

Решение за класиране  /к. 15.04.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (2,55 МВ).

 

 Договори: №57/11.05.2016г., договор №58/11.05.2016г., и договор №60/12.05.2016г. за изпълнение /к.16.05.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (3,98 МB).

 


 

 

 


Полезни връзки