Начало | Обществени поръчки - профил на купувача | “Баланс и ремонт на карданни валове за ТМ и ТБ”

“Баланс и ремонт на карданни валове за ТМ и ТБ”

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез  открита процедура за:

“Баланс и ремонт на карданни валове за ТМ и ТБ”
Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (4,48 МB).

 

 

  Съобщения до вестници и медии за откриване на поръчката:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (169 КB).

 

 

 Протокол 1 от заседание на комисията:/к. 20.10.2015г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (2 MB).


 

Оценяване на участниците,  без цени  /к.02.11.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (8 КВ).

 

Отваряне на цените  /к.02.11.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (115 КВ).

 

 

 

Протоколи  от заседания на комисията  /к.13.11.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (66 КВ).

 

Решение за класиране /к.13.11.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (9 КВ).

 

 Договор 198/19.11.2015г. за изпълнение /к.23.11.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (3,87 МB).

 

 

 Договор 210/11.12.2015г. за изпълнение /к.16.12.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (806 KB).

 

 

Информация за освобождаване на гаранцията за участие  /к.04.01.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (5 КB).

 

 

 

 Междинно плащане по договор 198/19.11.2015г.  /к.20.01.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


JPG формат (217 KB).

 

 

 Окончателно плащане по договор 210/11.12.2015г.  /к.20.01.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


JPG формат (221 KB).

 

 

 Междинно плащане по договор 198/19.11.2015г.  /к.19.02.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


JPG формат (215 KB).

 

 Междинно плащане по договор 210/11.12.2015г.  /к.19.02.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


JPG формат (213 KB).

 

 Междинно и окончателно плащане по договор 198/19.11.2015г. и  договор 210/11.12.2015г. /к.18.03.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (322 KB).

 

 

 Обявление за изпълнена поръчка: (к.25.09.2018г.)

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (384 КВ).

 

 

 


Полезни връзки