Начало | Обществени поръчки - профил на купувача | „Доставка на машини за металообработване”

„Доставка на машини за металообработване”

Е-мейл Печат

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка,
чрез пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет:

                   „Доставка на машини за металообработване”


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (247 КB).

 

 

Протокол от заседаниe на комисията /к. 20.06.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,25 МВ).

 

 

Доклад на комисията  /к. 20.06.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,11 МВ).

 

Решение за класиране  /к. 20.06.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (337 КВ).

 

 

Договор №87/06.07.16г., за изпълнение на поръчката  /к. 22.07.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (437 KВ).

 


Полезни връзки